Bubnovky VARI

24.05.2010 17:27

Bezpečnost VARI

Využito textů společnosti VARI

Jsou nutná nějaká bezpečností opatření při sečení bubnovou sekačkou VARI?

Obsluha stroje bubnové sekačky VARI či mulčovačeVARI by hlavně měla zajistit, aby byl porost před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.), které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Stroje VARI jsou oproti konkurenci vybaveny prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, jako je krytování žacího disku v plné šíři záběru včetně prostoru mezi koly, bezpečnostní automatická brzdy pohonu žacího disku nebo nezávislé zapínání pojezdu a sečení sekačky. Již dnes všechny stroje VARI splňují přísné bezpečnostní normy EU.

Poradí si bubnová sekačka VARI i s nerovným terénem?

Při sečení v nerovném terénu je nutné dbát na to, aby spodní disk sekačky VARI neustále klouzal po zemi a neodskakoval. Odskakování disku má za následek nekvalitní vysečení porostu a nerovné strniště.

Jaká je svahová dostupnost bubnových sekaček VARI?

Svahová dostupnost bubnových sekaček VARI je 10°. Tento údaj je tzv. bezpečná svahová dostupnost, kdy skutečná naměřená hodnota je vydělena normou daným bezpečnostním koeficientem. Vždy dbejte své vlastní bezpečnosti, protože na svahu hrozí vždy podklouznutí obsluhy s možností zranění. Motory HONDA mají náklon omezen na 20° dlouhodobě a 30° krátkodobě, takže zadření motoru ve svahu nehrozí.

Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu. Dbejte také na to, aby motor bubnové sekačky  VARI měl dostatečnou náplň co nejkvalitnějšího motorového oleje, který výrobce doporučuje a dodržujte intervaly výměny.